Process Analyst at Lineas Group

Brussels

Goederenvervoer per trein wordt elke dag belangrijker. Dat is logisch: het is veel beter voor milieu en mobiliteit dan wegtransport. Bovendien is het spoor veiliger en vaak efficiënter.
Lineas is een van de grootste Europese privé-spelers op gebied van goederenvervoer per spoor.
We zien het als onze verantwoordelijkheid om bedrijven te overtuigen mee te gaan in de modal shift: weg van de weg, meer goederen op het spoor. Die ambitieuze missie maken we waar met de beste producten, innovatieve diensten, een grote vloot en heel veel passie en inzet voor onze klanten.
We willen groeien en echt het verschil maken op internationaal vlak.

Hoofdtaken 

 ​Wat betekent dat precies in realiteit?

 • Het stroomlijnen & standaardiseren van de huidige processen gerelateerd aan het opportunity to contract proces binnen de commerciële organisatie:
  • Als process manager ben je de process owner van de huidige processen binnen het opportunity to contract proces:
   • Je analyseert en inventariseert de bestaande processen (as-is proces inventarisatie)
   • Je doet verbeteringsvoorstellen met het oog op het verder stroomlijnen en optimaliseren, je prioritiseert en neemt concrete acties (i.e. plan van aanpak)
   • Je beoogt een zo groot mogelijke standaardisatie van de uit te voeren taken (o.a. via templates / nieuwe tools) met de bedoeling het verder professionaliseren van de sales organisatie
   • Je doet quality checks op de bestaande processen / applicaties om zowel het opportunity to contract proces te ondersteunen alsook de gerelateerde processen zoals order to cash (o.a. minimalisering anomalieën gerelateerd aan foutieve contractmechanisatie)
   • Je doet dit in overleg met de betrokken departementen
   • Je ontwikkelt KPIs en verzorgt de opvolging ervan
  • Je doet dit alles in continue overleg met de support functies binnen de sales organisatie
 • Het beheren van huidige (en toekomstige) applicaties & tools
  • Je bezit een goede kennis van de binnen het opportunity to contract proces gebruikte tools en applicaties (o.a. CIS, masterfile, SFUT,...) en handelt bijgevolg als business application owner
  • Je zorgt voor basis guidelines en bijhorende training / testing voor de verschillende applicaties / tools
  • Je doet verbeteringsvoorstellen om overlap tussen systemen te minimaliseren
  • Je bent de SPOC voor functiestoornissen en behartigt het overleg hieromtrent met de collega’s binnen het IT-departement. Op die manier sta je in voor de continuïteit
 • Het innoveren van de processen / applicaties in lijn met beleidswijzigingen en nieuwe doelstellingen
  • Als process / application owner schat je de impact van beleidswijzigingen in op de huidige processen en anticipeer je op mogelijke process/applicatiewijzigingen. Je voorziet oplossingen om zo efficiënt mogelijk in te spelen op deze beleidswijzigingen en het dynamisme binnen de organisatie te ondersteunen
  • Je neemt deel aan relevante werkgroepen met impact op processen gerelateerd aan het opportunity to contract proces (i.e. CRP / Enterprise Architecture  / subwerkgroepen Sales & Purchasing...) en formuleert aanbevelingen
  • Je voorziet een plan van aanpak / draagvlak in overleg met de betrokken afdelingen (verschillende fases / training / testing)
  • Je begeleidt proces-/systeemwijzigingen in overleg met alle betrokken afdelingen (target setting / follow-up of deliverables & milestones / etc)
    
 • Het beschikbaar stellen van tools / uitvoeren van analyses ter ondersteuning van de business (i.e. sales – purchasing)
  • Je werkt ad hoc analyses uit in het kader van de evolutie richting het sales / purchasing model (o.a. impact onderhandelingen op rentabiliteit & impact van EWM (European Wagon Model) incl bonus/malus systeem) en werkt mee aan het formuleren van oplossingen
  • Je stelt tools ter beschikking ter ondersteuning van het sales & purchasing team (i.e. pricing tools)

Profiel

Ben jij geschikt voor deze job?

 • Je beschikt over een Master diploma 
 • Ervaring in Process Management, project Management
 • Je hebt kennis van MS Office, SharePoint, CRM en CIS (ERP)
 • Je kan vlot communiceren in het Frans/ Nederlands/ Engels/ Duits

 

Wat hebben we je te bieden?

 • Je krijgt een aantrekkelijk loon met mooie extralegale voordelen.
 • We geven je bij de start een grondige inhouse opleiding en alle coaching die je nodig hebt om op te starten. Ook daarna krijg je alle kansen om je talenten verder te ontwikkelen.
 • Je mag autonoom en tijdsonafhankelijk werken – zelfs af en toe van thuis uit of op locatie als dat beter uitkomt.
 • Je komt terecht in een jong en energiek bedrijf. Het gaat hier snel vooruit en dus verandert er altijd veel. Dat opent permanent perspectieven voor je carrière.