Terminal Supervisor Breakbulk chez Euroports

Flandre Orientale

1. Doelstelling

Controle en opvolging van een economisch verantwoorde, veilige en tijdige lading en/of lossing van schepen, en aan/aflevering van goederen.

2. Omschrijving van de werkzaamheden

Toezicht op uitvoering van de planning op kaai en bijsturen waar nodig:

 • Communiceren met hiërarchische lijn (ceelbazen, …) over de lopende shift.
 • Nauwlettend toekijken op de praktische uitvoering van het werk en dus mede-verantwoordelijk voor havenarbeiders, chauffeurs, …
 • Opvolging en bijsturing op kaai van de operationele werkzaamheden.
 • De dienst Planning assisteren en informeren vanop de kaai voor het bepalen waar schepen moeten aanmeren en waar goederen moeten gelost en opgeslagen worden.
 • De dienst Planning correct en tijdig informeren over de stand van zaken in de betreffende werkshift i.f.v. de opmaak van de verdere planning.
 • Controle op uitvoering kaaiactiviteiten (stuffing, stripping, shifting, magazijnbeheer).
 • Verantwoordelijk op de kaai voor het toepassen van het veiligheidsbeleid.
 • Toezicht houden op de algemene toestand van kaaien en magazijnen en opmerkingen doorgeven aan de Technische Dienst.
 • Bewaken van milieupolicy & milieuaspecten.
 • Toezicht op sorteren en recycleren van dunnage (bandijzer, hout-, papier- en restafval)
 • Controle zwerfafval op de terminal en in de magazijnen.
 • Controle op energieverbruik.
 • Toezicht op kuisploegen, Logistiek contingent, dienst Aflevering en Cargo Care.
 • In samenspraak met dienst Planning prioriteiten bepalen van kuisploegen, logistiek contingent, afleveraars en cargo care.

Praktische voorbereiding volgende shift:

 • Betrokken partijen verwittigen, bvb spoor, lichters, …
 • Opvolgen & bijhouden nieuwe technieken, procedures, systeemverbeteringen
 • Opmaken van postcalculaties
 • Uitwerken van projecten in samenspraak met de Terminal Manager.
 • Assisteren bij het operationeel contact houden met klanten of dedicated operationeel contact voor een klant.

 

3. Verantwoordelijkheden

Planning en organisatie

 • Coördineren en superviseren van de operationele werking van de terminal.
 • Planning bijsturen tijdens de lopende shift indien nodig (in samenspraak met de dienst Planning).
 • Een correcte en tijdige stand van de lopende operaties overmaken aan de dienst Planning in functie van de opmaak van een volgende planning .
 • Praktische voorbereiding van de daaropvolgende werkshift .
 • Werken in shiften (V-L-D-N), weekends en feestdagen

 

* Problem Solving

Oplossen van operationele problemen waar nodig.

 

* Beslissingsbevoegdheid

Beslist over operationele zaken/bijsturen planning tijdens werkzaamheden.

 

* Rapportering

Rapporteert aan de Terminal Manager.

 

* Contacten

-Intern : Alle medewerkers van de terminal, management, centrale diensten,…

-Extern : Chauffeurs, klanten, havenautoriteiten, douane, vakbonden, Cepa-diensten, …

 

4. Competenties

Noodzakelijk:

Technische

- Cijfermatig inzicht

- Nauwkeurigheid

- Kennis van en ervaring in havengebonden operationele activiteiten

- Kennis van MS-Office en bedrijfsspecifieke apparatuur

- Praktische werkkennis NL - FR - E – D

- Kennis van geijkte noodprocedures

- Minimum studieniveau Bachelor Logistiek Management

 

Gedragsgerichte

- Communicatief

- Assertief

- Leiderschapskwaliteiten

- Verantwoordelijkheidszin

- Organisatietalent, oplossingsgerichte inzichten

- Flexibel naar werkuren toe

 

5. Ons aanbod

- We bieden een voltijdse functie in vast dienstverband.

- We bieden een mooie verloning in balans met je ervaring en talenten.

- Je maakt deel uit van een dynamisch bedrijf en bent actief op een Terminal die een waaier aan goederen behandelt.

- Met jouw inzet en zin voor verantwoordelijkheid, maak je het verschil!