logo

Accent Logistics Vilvoorde | 25.11.2022 | Antwerpen

Receptiebediende


Details van de vacature
  • Contract:
  • Minimal ervaring: Minder dan 6 maanden
  • Segmentatie: Wegtransport , Logisitiek Medewerker

Jobomschrijving

Logistiek en retail distributie van voeding, levensmiddelen en drank is de passie van onze klant. Zij hebben als ambitie om samen met hun klanten, leveranciers en collega's ‘waste' uit de supply chain te halen. Kortom: een ambitieuze, dynamische en innovatieve organisatie op het gebied van logistiek, lucht- en zeevracht, wegtransport en warehousing. De eigenschappen waar zij waarde aan hechten volgen uit hun kernwaarden: Bevlogen betrokkenheid, Investeren in de toekomst, Continu verbeteren en Recht door zee.

Functiebeschrijving
Je zal als receptiebediende instaan voor volgende taken: Uitvoeren van administratieve werkzaamheden met betrekking tot de in- en uitgaande goederenstroom. Verzorgen van operationele klantcontacten, orderafwikkeling, bijbehorende administratie en klachtenbehandeling, zodanig dat de serviceverlening aan toegewezen opdrachtgevers voldoet aan gestelde eisen en klant specifieke afspraken. ­ behandelen van vooraanmeldingen van transporteurs en deze vastleggen per timeslot in het systeem (VBS) ­ inplannen van binnenkomende vrachten en containers conform afspraken met opdrachtgever ­ invoeren inslaggegevens aan de hand van CMR, inkooporder in het systeem en vastleggen in het systeem + opmaak inslag fiches ­ bevestigen (per e-mail) van de afspraken en vastleggen van aanvullende informatie (inkoopnummer, bijzonderheden e.d.) ­ verstrekken van referentienummers en indien mogelijk hal waar gelost kan worden aan vervoerders/opdrachtgevers ­ ontvangen en te woord staan van chauffeurs (een en ander in 2 vreemde talen) ­ controleren van de papieren, referentienummers, ARC en EAD en CMR en bijwerken van de planning ­ signaleren van afwijkingen/bijzonderheden en melden aan leidinggevende, eventueel weigeren van vrachten in overleg ­ Behandelen van transit goederen en opvolging forwarding administratief vergelijken van inslagen met vrachtbrief/pakbon, signaleren van afwijkingen en fysiek laten hercontroleren van de inslag in het warehouse bijhouden van de palletadministratie, meegeven van pallets c.q. uitschrijven van palletbonnen ­ aftekenen van de vrachtbrieven, noteren van eventuele bijzonderheden/afwijkingen (EAD tekenbevoegd) ­ verstrekken van gegevens (pallettype/stapeling etc.) voor los te ontvangen goederen in containers ­ controleren van aantallen/breuken/ monstername/THT/ lotcode naar aanleiding van constateringen controleur ­ omboeken van transportschades (breuken/monstername) in het systeem ­ blokkeren van inslagen bij bijzonderheden in THT-datum of monster ­ bevestigen van de inslagen in het systeem, terug melden inslagen/afwijkingen aan opdrachtgever (fax/mail) ­ uitzoeken van vragen/opmerkingen van klanten met betrekking tot inslagen ­ verwerken van aantal geloste containers in overzicht ten behoeve van de facturatie / KPI inbound rapporteren van aantal vrachten/pallets aan leidinggevende ­ archiveren van alle documenten in inslagmap, periodiek opschonen van de archieven conform bewaartermijn ­ invoeren van maten en gewichten van nieuwe producten in het systeem ­ naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen (o.a. bedrijfsreglement, RI&E, BRC) ­ signaleren van onveilige situaties ­ schoonhouden van de werkruimten

Functie-eisen
We kijken uit naar een receptiebediende met volgende profiel: Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van (slordige) fouten. Doeltreffend communiceren, rekening houdend met het niveau van de partijen waarmee gecommuniceerd wordt. Afstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van in- en/of externe klanten. Herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens en bedenken van alternatieve oplossingen en aangeven van consequenties. Zich actief inzetten voor de realisatie van de gestelde taken en opdrachten, om realistische prestaties of output conform de gestelde eisen te leveren.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden jou;

  • Een voltijdse job met de kans op een vast contract
  • Een gevarieerd takenpakket
  • Een salaris adhv barema's PC 226 aangevuld met extralegale voordelen


Meer informatie
VG13/BUO