Freight Forwarder Assistant France bij DSV

West-Vlaanderen


 Uw taak/werkzaamheden: 
 
Op basis van de ontvangen transportopdrachten, stelt u ladingen samen van een 30 tal wagens en plant deze efficiënt in om ze tijdig bij de ontvangers te leveren.  U houdt hierbij rekening met de interne procedures, de beschikbare middelen en wettelijke reglementeringen. U bezorgt de chauffeurs de benodigde gegevens en documenten en volgt hen op bij de uitvoering van hun opdrachten. Bij onvoorziene omstandigheden grijpt u tijdig in en doet u de noodzakelijke aanpassingen om de planning verder vlot te laten verlopen. U bent steeds het eerste aanspreekpunt voor de chauffeurs en klanten. Samen met een team zorgt u voor een correcte dossierafwikkeling met behulp van ons eigen softwaresysteem. Hierbij hebt u veelvuldig contact met leveranciers, onderaannemers, chauffeurs en collega’s om in onderling overleg optimaal te kunnen plannen.