Terminal Manager bij Euroports

 • De Terminal Manager heeft de algemene leiding over TA168 en TA54.
 • Realiseert de doelstellingen van de beide locaties op gebied van veiligheid, P&L, klantentevredenheid, kostefficiëntie en milieu.
 • Is verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele gebeuren, rekening houdend met de vraag van de klant en de vooropgestelde richtlijnen mbt Health & Safety, Milieu en Kwaliteit.
 • Waakt over een optimale inzet van personeel, materiaal en infrastructuur; schept een goed sociaal klimaat voor alle interne en externe medewerkers.
 • Streeft voortdurend naar verbeteringen binnen de verantwoordelijkheidsdomeinen.

 

 

 1. Omschrijving van de werkzaamheden
  1. Primaire verantwoordelijkheden
 • Initieert, volgt op, neemt deel en borgt op actieve wijze de optimalistaie van bedrijfsprocessen om de doelstellingen van de terminal verder te ontwikkelen
 • Zorgt ervoor dat veilige werkomstandigheden strikt gevolgd worden in overeenstemming met de verscheidene geregulariseerde vereisten, interne standaardprocedures en –policies
 • Zorgt voor navolging van het gebruik van diverse IT systemen met inbegrip (maar niet gelimiteerd tot) LGS, IPOS, SMS360 en ERP
 • Is meester in het voortdurend verbeteren van operationele en veiligheidsonderhoudsprogramma’s (veiligheids- en operationele audits, compliance met bedrijfsveiligheidsprogramma’s, ongeval- en incidentenonderzoeken, oorzakelijkheidsonderzoeken, het veiligheid incentive programma’s op de terminal, …)
 • Beheert alle operaties, met inbegrip van de ontwikkeling en de versterking van de operationele procedures, de opvolging via KPI’s (Key Performance Indicators), en de ontwikkeling en implementatie van de voortdurende verbeteringsinitiatieven
 • Verzekert de optimalisatie en de efficiëntie gerelateerd aan onderhoudsactiviteiten, beschikbaarheid van de materialen, het gebruik ervan en facility management
 • Waakt over het operationele budget, staat garant voor de opvolging van de standaardafspraken op vlak van aankoop
 • Vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van de budgettering en forecasting voor de terminal. Waakt over de P&L van de terminal en verzekert dat het budget gehaald wordt. Ontwikkelt en implementeert productiviteit en kostenbesparende initiatieven.
 • Volgt kosten op een consistente manier op gelinkt aan gebudgetteerde bedragen, neemt actief deel aan het forecasting proces en de jaarlijkse budgetronde.
 • Handhaaft en versterkt het personeelsbestand, zowel intern als extern, door coaching, training en performance management
 • Verzekert een tijdige rapportage mbt terminal operations en andere belangrijke functionele gebieden gelinkt aan de locaties.
 • Initieert en ondersteunt verbeteringensplannen voor medewerkers zodat de doelstellingen van het departement behaald worden
 • Beschikbaar indien nodig op de terminal, in noodsituaties, met inbegrip van tijdstippen die buiten de shifturen/dagen vallen
 • Fungeert als Facility Security Officer (of in beurtrol) volgens het Facililty Security Plan van de lokatie.
 • Onderhoudt contacten met zowel externe partijen zoals klanten, verkopers, ambtenaren, vakbondsafgevaardigden als met interne partijen zoals medewerkers van andere departementen, leden van de Holding en aandeelhouders.
  1. Secundaire verantwoordelijkheden:
 • Fungeert als board member voor de Euroports Terminals Antwerpen entiteit
 • Biedt ondersteuning – indien nodig – voor andere kritieke business projects, met inbegrip van M&A activiteiten of bouwprojecten
 • Verzekert de alignering met de cruciale functionele groepsstrategie, met inbegrip van Asset Management en Opertional Excellence; staat in voor de uitvoering ervan

 

 1. Competenties
 • Hogere opleiding is gewenst
 • Grondige kennis van supply chain en bulk operaties, heeft ervaring op het vlak van de verschillende manieren van behandeling van verscheidene grondstoffen doorheen de diverse logistieke modaliteiten
 • Minstens 10 jaar ervaring op vlak van terminal operations, waarvan 5 jaar in een leidinggevende functie
 • Positieve houding, teamplayer, kan een team aansturen in een stressgevoelige omgeving waar het tempo hoogt ligt
 • Is in staat om van senior management, ongeacht de rapportingslijnen, instructies te krijgen
 • Is toegewijd om een ongevalvrije werkomgeving te handhaven en af te dwingen in overeenstemming met zowel lokale, nationale en internationale standaardafspraken. Zowel op vlak van interne programma’s en policies (op Holding en op landenniveau)
 • Sterke organisatorische vaardigheden om de verschillende producten van en naar de terminal te beheren en de bedrijfsdoelstellingen rigoureus na te streven
 • In staat om verschillende taken op hoog niveau te beheren en de nodige prioriteiten toe te kennen
 • Voortreffelijke relationele en communicatieve vaardigheden
 • Kennis van het gebruik van zware en mobiele apparatuur
 • Is bereid om in verschillende weersomstandigheden en operationele voorwaarden te werken. Kan het fysiek aan om in een havenomgeving te werken
 • Begrijpt en is in staat om op een adequate manier internationale standaardprogramma’s zoals ISO9001 en ISO14001 te ondersteunen
 • Vlotte kennis van Nederlands en Engels (gesproken en geschreven) is een vereiste
 1. Rapportering & contacten

 

 • Rapporteert aan de Managing Director van Euroports Belgium
 • Heeft (indirect en direct) contact met het management team in eigen land en de rapporterende medewerkers, alsook met de Euroports Holding Directie en de functionele afdelingsverantwoordelijken
 • Direct Reports zijn de Operations Manager en de ondersteunende functionele afdelingshoofden van Maintenance, Customer Service en Damages & Claims