Hoofd Douane-declarant bij Xtra Interim BVBA

De hoofddouanedeclarant staat in voor het adviseren over en het verzorgen van de volledige afhandeling van alle douanedocumenten betreffende invoer-, doorvoer-, en uitvoeractiviteiten en dit voor de verschillende vervoersmodi. Dit zowel voor interne diensten als externe klanten. 

Profiel:

Klantgericht zijn en meedenken met klant: klanten informeren en adviseren over de formaliteiten voor internationaal goederenverkeer (wettelijke bepalingen, belastingen, waarborgen,…)
• Proactief optreden
• Teamworker & verantwoordelijkheidszin: je werkt graag met andere collega’s samen over de gehele groep, opbouw teamgeest binnen de eigen afdeling, spontane vervanging van een afwezige collega, je neemt de verantwoordelijkheid over uw team
• Flexibel: je hebt geen probleem met veranderlijke werkinhoud en kan je aanpassen aan veranderde omstandigheden
• Tijdsbewust, stressbestendig en nauwkeurig: je werkt gedetailleerd en bent je ervan bewust in welke tijdspanne dit moet kunnen
• Kritische ingesteldheid: je kan je eigen werk en dat van uw team kritisch bekijken en evalueren
• Contactvaardig: je legt graag contacten met andere mensen (zowel intern als extern)
• Zelfstandig en verantwoordelijk: correcte en volledige afhandeling van eigen taken
• Ordelijk & organisatorisch: je werkt gestructureerd en georganiseerd
• Veiligheidsbewust: U gaat op de juiste manier om met werkmateriaal en veiligheidsprocedures binnen de firma
• Kwaliteitsbewust: je bent je ervan bewust dat kwaliteit belangrijk is (ook naar de veiligheid van je collega’s toe)
• Milieubewust: het toepassen van de duurzaamheidsprincipe van de firma, sorteren van afval, …
• Doorzettingsvermogen: je geeft niet snel op als eens iets niet lukt
• Initiatief nemend: innoverende ideeën zijn altijd welkom!