21.11.2018

Transporeon-enquête: transporteurs optimistisch voor de toekomst

Uit een rondvraag die Transporeon bij ruim 1000 Europese wegtransporteurs heeft uitgevoerd, blijkt dat die de toekomst optimistisch tegemoetzien. Dit geldt met name over de positieve impact die de digitalisering op hun activiteiten zou moeten hebben.

Transporeon-enquête: transporteurs optimistisch voor de toekomst

Transporeon, het internationale logistieke cloudplatform dat een wereldwijd samenwerkingsnetwerk van logistieke professionals samenbrengt, heeft zijn recentste Transport Market Monitor gepubliceerd. Die geeft aan dat 43% van de ondervraagde personen (45 % voor de Benelux) verklaart in 2017 een stijging van zijn omzetcijfer van meer dan 5% te hebben geregistreerd. Daarnaast blijkt dat de Europese transporteurs optimistisch tegen de toekomst aankijken, aangezien meer dan 80% ervan (85% in de Benelux) verwacht zijn zakencijfer tegen eind 2018 nog te zien toenemen. Bovendien leert de enquête ons dat de prijzen van de transportdiensten in 2017 gemiddeld met 5,17% zijn gestegen en dat de meerderheid van de transporteurs van de Benelux verwacht dat hun prijzen in 2019 met 1 tot 5% zullen toenemen. Die verhogingen zouden te wijten zijn aan het capaciteitstekort. De markt evolueert in de richting van een markt van leveranciers, waardoor de transporteurs zich in een machtspositie bevinden en ze de prijzen van hun diensten kunnen verhogen. In de Benelux vindt 63% van de transporteurs dat een te lage capaciteit een prijsverhoging rechtvaardigt. Tegelijk wil 51% van alle deelnemers aan de rondvraag zijn transportcapaciteit verhogen.

De transporteurs maken zich het meeste zorgen over het huidige chauffeurstekort en hun beschikbaarheid. 59% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat deze factoren een grote impact op zijn activiteiten hebben gehad en nog steeds hebben, meer nog dan de diesel- en brandstofprijs.

73% van de transporteurs in de Benelux (67% op internationaal niveau) verwacht daarentegen dat de digitalisering een positieve invloed zal hebben. Volgens Transporeon getuigt dit van het feit dat de transporteurs in de Benelux innovatief zijn ingesteld en nieuwe middelen zoeken om hun logistieke processen te digitaliseren.

Recentste nieuws

20.05

Vlaanderen haalt 8 miljoen EUR om containers van de weg te halen

Voor elke euro die de Vlaamse Havenbesturen investeren in een innovatieve maatregel om goederen te bundelen, legt Vlaanderen er een euro naast. Dit moet volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts tot een verschuiving van de weg naar de binnenvaart of het spoor bijdragen. Het luik spoor is hierbij helemaal nieuw.

Lees meer

13.05

Een speciale editie voor 50 jaar Scania V8

Scania viert het vijftigjarige jubileum van zijn V8-motor met een uitzonderlijk luxueuze uitvoering.

Lees meer

03.05

AB InBev en Euroports starten met vervoer over de binnenwateren tussen Luik en Antwerpen

Deze ochtend hebben de bedrijven Euroports en AB InBev in aanwezigheid van (onder andere) de Eerste minister een eerste container met Stella Artois op een binnenschip met bestemming haven van Antwerpen geladen. Op korte termijn zal dit multimodale project 5000 trajecten per jaar van de weg af halen.

Lees meer

Meer nieuws

Zoek een job
per regio

Zoek nu

Zoek een job
per categorie

Zoek nu

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV