Terminal Manager TA1207 chez Euroports

Doel van de functie:

 • De doelstellingen van de business unit op gebied van veiligheid, rendement  en milieu  realiseren, in lijn met de service afspraken gemaakt met de klant;
 • Superviseren van het dagdagelijkse operationele gebeuren, rekening houdend met de vraag van de klanten binnen de afspraken gemaakt door de commerciële dienst en rekening houdend met vooropgestelde richtlijnen wat betreft Health & Safety, Milieu en Kwaliteit.
 • Optimaal bestellen en benutten van personeel, materiaal en infrastructuur; scheppen van een goed sociaal klimaat voor alle interne en externe medewerkers.
 • Voordurend streven naar verbeteringen op de domeinen vermeld als eerste punt.

Verantwoordelijkheden

 • Initieert op actieve wijze en neemt deel aan bedrijfsprocessen om de doelstellingen van de terminal verder te ontwikkelen
 • Zorgt er voor dat veilige werkomstandigheden strikt gevolgd worden en in overeenstemming zijn met de verscheidene geregulariseerde vereisten, interne standaardprocedures en –policies
 • Zorgt voor navolging van het gebruik van diverse IT systemen met inbegrip (maar niet gelimiteerd tot) IPOS, SMS360 en ERP.
 • Neemt actief deel aan en is meester in het voortdurend verbeteren van operationele en veiligheidsonderhoudsprogramma’s waaronder; veiligheids- en operationele audits, compliance met bedrijfsveiligheidsprogramma’s, ongeval- en incidentenonderzoeken,  oorzakelijkheidsonderzoeken, en de veiligheid incentive programma’s op de terminal
 • Beheert alle operaties, met inbegrip van de ontwikkeling en de versterking van de operationele procedures, de ontwikkeling en meting van de KPI’s (Key Performance Indicators), en de ontwikkeling en implementatie van de voortdurende verbeteringsinitiatieven
 • Verzekert de optimalisatie en de efficiëntie gerelateerd aan onderhoudsactiviteiten, beschikbaarheid van de materialen, het gebruik ervan en facility management
 • Heeft een overzicht op het operationele budget, staat garant voor de opvolging van de standaardafspraken op vlak van aankoop
 • Vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van de budgettering en forecasting voor de terminals.  Heeft een overzicht over de P&L van de terminal en verzekert dat de budgetten gehaald worden. Ontwikkelt en implementeert productiviteit en kostenbesparende initiatieven  
 • Volgt kosten op een consistente manier op gelinkt aan gebudgetteerde bedragen, neemt actief deel aan het forecasting proces en de jaarlijkse budgetronde
 • Handhaaft  een degelijke personeelsbestand, zowel intern als extern, door coaching, training en performance management
 • Heeft een overzicht en verzekert het tijdig aanleveren van rapportage en gevraagde informatie met betrekking tot terminal operations en andere belangrijke functionele gebieden gelinkt aan terminal operations
 • Initieert en ondersteunt verbeteringensplannen voor medewerkers zodat de doelstellingen van het departement behaald kunnen worden
 • Beschikbaar indien nodig op de terminal, in noodsituaties, met inbegrip van tijdstippen die buiten de shifturen/dagen vallen
 • Fungeert als Facility Security Officer (of in beurtrol) volgens het Facililty Security Plan van de lokatie.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen zoals klanten, verkopers, ambtenaren, vakbondsafgevaardigden als met interne partijen zoals medewerkers van andere departementen, leden van de Holding en aandeelhouders.
 • Fungeert als board member voor de Euroports Terminals Leftbank entiteit
 • Biedt ondersteuning – indien nodig – voor andere kritieke business projects, met inbegrip van M&A activiteiten of bouwprojecten
 • Verzekert de alignering met de cruciale functionele groepsstrategie, met inbegrip van Asset Management en Opertional Excellence; staat in voor de degelijke uitvoering ervan.

Competenties: 

 • Hogere opleiding is gewenst: Grondige kennis van supply chain en breakbulk operaties, heeft ervaring op het vlak van de verschillende manieren van behandeling van verscheidene grondstoffen doorheen de diverse logistieke modaliteiten
 • Minstens 10 jaar ervaring op vlak van terminal operations, waarvan 5 jaar in een leidinggevende functie.
 • Positieve houding, teamplayer, kan werken en een team aansturen in een stressgevoelige omgeving waar het tempo hoogt ligt
 • Is in staat om van senior management, ongeacht de rapportingslijnen, instructies te krijgen
 • Is toegewijd om een ongevalvrije werkomgeving te handhaven en af te dwingen dit in overeenstemming met zowel lokale, nationale en internationale standaardafspraken.  Zowel op vlak van interne programma’s en policies (op Holding en op landenniveau)
 • Sterke organisatorische vaardigheden  om de verschillende producten van en naar de terminal te beheren en de bedrijfsdoelstellingen rigoureus na te streven
 • In staat om verschillende taken op hoog niveau te beheren en de nodige prioriteiten toe te kennen
 • Voortreffelijke relationele en communicatieve vaardigheden
 • Kennis van het gebruik van zware en mobiele apparatuur
 • Is bereid om in verschillende weersomstandigheden en operationele voorwaarden te werken.  Kan het fysiek aan om in een havenomgeving te werken
 • Begrijpt en is in staat om op een adequate manier internationale standaardprogramma’s zoals ISO9001 en ISO14001 te ondersteunen
 • Vlotte kennis van Engels (gesproken en geschreven) is een vereiste 

Rapportering:

 • Rapporteert rechtstreeks aan de Operations Director van Euroports Belgium
 • Heeft (indirect en direct) contact met de Euroports Holding  Directie en de functionele afdelingsverantwoordelijken, alsook met het management team in eigen land en de rapporterende medewerkers
 • Direct Reports zijn de Operational Managers en de ondersteunende functionele afdelingshoofden, met inbegrip van Maintenance en Customer Service
 • Werkt samen met de terminal manager van EuroFruitPorts