14 February 2022

Belgische transportsector groeit

De Belgische vervoerssector is op de goede weg. Uit cijfers die de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR) op 1 januari heeft gepubliceerd, blijkt dat er (bijna) 5% meer Belgische transportbedrijven zijn dan op 1 januari 2021. Dit is goed nieuws voor het zoeken naar een baan.

Belgische transportsector groeit

10.491: dit is het exacte aantal bedrijven dat op 1 januari 2022 in de vervoersector actief zijn. In vergelijking met 1 januari 2021 is dit een stijging met 5%; en een stijging met 22% over een periode van 5 jaar. Dergelijke cijfers zijn een uitzondering in een wereld die de afgelopen twee jaar zwaar getroffen is door de gezondheidscrisis en Brexit.  

Deze goede resultaten, ondanks de tegenslagen, kunnen gedeeltelijk worden verklaard door een boom in de onlinehandel, die een meer dan positieve invloed heeft gehad op de sector. De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben niet alleen het cruciale belang van vervoer en logistiek benadrukt, maar ook de vraag naar vervoer doen toenemen en de bedrijven die deze diensten aanbieden in staat gesteld het hoofd boven water te houden. Bovendien “kunnen wij, dankzij de grote vraag, de hoge brandstofkosten doorberekenen,” verklaart Michaël Reul, secretaris-generaal en woordvoerder van de UPTR.  

 

Een zegen voor de banenjacht in de transportwereld

De sector heeft echter nog steeds een notoir personeelstekort. “We hebben momenteel ongeveer 5.000 vacatures te vervullen,” merkt Michaël Reul op. “Er is werk voor iedereen. En dat in een sector die ongetwijfeld zeer stabiel is en financieel gezonder dan ooit.” 

Pas onlangs werd een sectorale overeenkomst gesloten, waarbij de arbeidsvoorwaarden en de lonen werden verbeterd en arbeidskrachten werden aangetrokken. “Wie overweegt in onze sector te gaan werken, kan hier dus met vertrouwen naar toe komen,” besluit Michaël Reul.

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV