08 November 2021

Chauffeursschaarste: Proeftuin voor extralegale voordelen

Er zijn 8000 tot 9000 chauffeurs tekort in België. Bedrijven willen zich onderscheiden van hun concurrenten om toch de schaarse chauffeurs over de streep te trekken. Omdat de lonen niet mogen stijgen, experimenteren ze nu met extralegale voordelen.

Chauffeursschaarste: Proeftuin voor extralegale voordelen

De schaarste komt er onder andere door een heropleving van de economie. In die omstandigheden stijgen de lonen gewoonlijk, maar in België kan dat niet. Dat komt door de wet op de loonmatiging van de vorige regering Michel, die slechts een stijging van 0,4% boven op de index toestaat. In Nederland kunnen chauffeurslonen wel met 3% stijgen. Dat maakt het bedrijven heel moeilijk om met de bestaande salarissen nieuwe chauffeurs aan te trekken en het bestaande korps te behouden. Om die reden zoeken transportbedrijven hun heil in extralegale voordelen.

“We krijgen veel vragen van transportbedrijven die extralegale voordelen willen toekennen aan hun chauffeurs. Het gaat dan om het gebruik van bedrijfsvoertuigen, personenwagens, maar ook maaltijdcheques, loonbonussen en zelfs warranten,” zegt Bruno Velghe, bestuurder bij sociaal secretariaat Paycover.

Wagens en maaltijden

In de pers zijn enkele transportbedrijven aan bod gekomen omdat ze hun chauffeur een bedrijfswagen aanbieden. “Toch zie ik dat nog niet zo vaak. Wat je meer ziet is, dat de chauffeurs de voertuigen van het bedrijf mogen gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Het voordeel is hier minder groot. Deze wagens zijn niet geschikt om met het gezin op vakantie te gaan, bijvoorbeeld. Vaak hebben ze niet eens een achterbank. Maar het kan voor een gezin wel het verschil maken waardoor de ouders geen tweede auto moeten aankopen. Het voordeel verschilt ook van bedrijf tot bedrijf. Bij sommige transporteurs rijden de truckers met hun vrachtwagen naar huis, bij andere kan dat niet omdat die ’s nachts geladen wordt,” zegt Bruno Velghe.

In tegenstelling tot bedienden ontvingen chauffeurs met een arbeiderscontract vaak geen maaltijdcheques. Het is dan een snelle optie om het voordeel uit te breiden naar deze categorie medewerkers. Bedrijfswagens en maaltijdcheques zijn een voordeel dat eenmaal toegekend niet zomaar kan afgenomen worden. Het wordt dan een verworven recht.

Loonbonus en warranten

Net omwille van de flexibiliteit kiezen veel bedrijven nu voor een loonbonus. Ook geven ze meer warranten (financiële opties waarmee werknemers het recht hebben om een aandeel van het bedrijf te kopen). “Transporteurs doen nu vaak goede zaken. Als hun winst hoger is dan gedacht, kunnen ze ervoor opteren om hun personeel daarvan te laten meegenieten door die loonbonus. De overheid maakt dat instrument erg aantrekkelijk omdat de werknemer daarop geen belasting moet betalen zolang het bedrag onder de 3.447 euro per jaar blijft. De meeste transporteurs voorzien in de praktijk bonussen van maximum 1000 euro per jaar. Het grote voordeel is dat de toekenning voorwaardelijk kan zijn. Als er geen winst is, wordt er dan ook geen bonus toegekend. Tenslotte weet niemand hoe de situatie op de arbeidsmarkt zal evolueren en vooral ook hoe de transporttarieven zullen evolueren,” zegt Bruno Velghe.

“Je ziet dat transporteurs vaak ook een combinatie maken van meerdere extralegale voordelen. Zeker in de bedrijven die niet hebben geleden onder de coronacrisis – die werken voor sectoren als voeding, distributie of geneesmiddelen bijvoorbeeld – haalt men alles uit de kast om de chauffeurs aan zich te binden. Daarnaast zien we dat bedrijven die lange tijd de boot afhielden nu toch overstag gaan. De druk op de arbeidsmarkt wordt te groot. Als de andere bedrijven het doen, dan zijn ze wel gedwongen om er ook mee te beginnen,” zegt Bruno Velghe.

Bruno Velghe wijst er nog op dat economisten verwachten dat de huidige hoogconjunctuur van het transport slechts tijdelijk is. “Nu is er een inhaalbeweging aan de gang na de coronacrisis en de verstoorde wereldhandel. Maar die trend zal ook een einde kennen: specialisten nemen aan dat de activiteiten nog zullen blijven groeien tot het Chinese Nieuwjaar in februari van 2022, maar daarna weer normaliseren.”

Alle vacatures voor chauffeurs

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV