19 October 2020

Containeroverslag beperkt schade bij Port of Antwerp

Door de gevolgen van de coronapandemie daalde de totale goederenoverslag van Port of Antwerp over de eerste negen maanden van dit jaar met 4,4% ten opzichte van vorig jaar. Het volumeverlies blijft beperkt dankzij de containeroverslag die sinds juli opnieuw aantrekt en nu voor het eerst sinds april terug boven de 1 miljoen TEU zit.

Containeroverslag beperkt schade bij Port of Antwerp

In het derde kwartaal trok vooral de containertrafiek op het Verre Oosten en binnen Europa aan. Zo bleef de containertrafiek quasi status quo op jaarbasis met -0,2% in TEU ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geschrapte afvaarten (blank sailings) zit vanaf augustus in dalende lijn. Rederijen organiseren ook extra aanlopen buiten de gewone vaarschema’s die grotendeels het effect van de blank sailings compenseren.

Andere segmenten achteruit

Zowel de mondiale handelsperikelen als de coronacrisis blijven een duidelijk negatief effect hebben op goederenstromen in het conventioneel breakbulksegment (-20,3% aan het einde van het derde kwartaal), vooral op staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment. Ook de autosector blijft de gevolgen van de crisis voelen, met een daling van de overslag van nieuwe voertuigen met 30% en die van tweedehandse voertuigen met 23,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De overslag van droge bulk daalde met 15,5% voor de eerste 9 maanden van 2020. Vloeibare bulk daalde in totaal met 5,7% ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2019, met een herstelbeweging voor de oliederivaten, maar een netto daling bij de chemicaliën.

Uitstel van betaling

Er liepen in de periode januari-september 10.241 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,3% vergeleken met dezelfde periode in 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 6,3%. Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, besliste het Havenbedrijf om een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toe te staan.

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV