31 May 2021

Een charter om de ontvangst van chauffeurs te verbeteren

De omstandigheden waaronder vrachtwagenchauffeurs op hun laad- en losplaats worden ontvangen, laten vaak te wensen over: met een charter dat door drie grote organisaties is ondertekend, zal worden getracht hierin verbetering te brengen.

Een charter om de ontvangst van chauffeurs te verbeteren

Het charter heeft een mondiale reikwijdte en is opgesteld door de Global Shippers Alliance (GSA), de IRU, die de wegvervoersondernemingen vertegenwoordigt, en de International Transport Workers’ Federation (ITF), die de chauffeurs vertegenwoordigt via hun vakbonden. Het is gebaseerd op het beginsel van wederzijds respect en bevat een reeks verbintenissen voor verladers, vervoerders en chauffeurs.

De eerstgenoemden verbinden zich er bij voorbeeld toe te zorgen voor correcte en goed onderhouden ontvangstfaciliteiten (beveiligde parkeergelegenheid, sanitair, rustlokalen, enz.), maar ook alles in het werk te stellen om onnodig tijdverlies te voorkomen, voldoende en opgeleid personeel ter beschikking te stellen voor het laden of lossen, of bij de organisatie van het werk rekening te houden met de rij- en rusttijden.

De vervoerders verbinden zich ertoe hun chauffeurs te voorzien van conforme uitrusting, een adequate opleiding en volledige informatie over de gevolgen die de vervoersopdrachten zullen hebben voor hun rij- en rusttijden.

Tenslotte verbinden de chauffeurs zich ertoe de hun ter beschikking gestelde voorzieningen met eerbied te gebruiken, de door het personeel ter plaatse gegeven instructies op te volgen en het personeel in kennis te stellen van eventuele overschrijdingen van de rijtijden.

Dit charter zal geleidelijk in alle Europese landen worden ingevoerd door de verenigingen die lid zijn van de drie ondertekenaars, maar het is nu al mogelijk het online te ondertekenen:

Onderteken het charter (in het Engels)

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV