13 November 2023

Febetra en TLV engageren zich voor duurzame stadslogistiek

Vandaag ging het tweede deel van het project ‘emissievrije stedelijke distributie’ van start. Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen ondertekenden een intentieverklaring waarin een aantal grote spelers zich engageren om een coherent regelgevend kader uit te werken dat in alle Vlaamse steden moet worden toegepast.

Febetra en TLV engageren zich voor duurzame stadslogistiek

Het project werd door de Vlaamse Overheid in de zomer van 2021 gelanceerd en heeft al geleid tot pilootprojecten in drie Vlaamse steden (Antwerpen, Kortrijk en Leuven). Onder impuls van het departement MOW ondertekenden een tiental stakeholders gisteren een intentieverklaring om een gemeenschappelijk kader te ontwikkelen voor alle Vlaamse steden die willen inzetten op CO2-vrije stadslogistiek. Het doel is om elke kakofonie tussen steden te vermijden en ervoor te zorgen dat elke stad niet beslist over geïsoleerde maatregelen die het leven van economische operatoren nog moeilijker zouden maken.

Naast instellingen als Unizo, Comeos Vlaanderen, Embuild en VIL hebben twee transportfederaties het document ondertekend: Febetra en TLV. “Het doel is om solide afspraken te maken m.b.t. de invoering van zero-emissiezones voor stedelijke logistiek in Vlaamse steden, de aanschaf van een zero-emissie voertuigenpark/vloot, de uitrol van laadinfrastructuur, handhaving en het voorzien van flankerende maatregelen.”, aldus Philippe Degraef, directeur van Febetra.

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV