28 November 2022

Jef Colruyt: “We willen dat al onze transporteurs koolstofneutraal zijn tegen 2035”

Gisteren presenteerde de Groep Colruyt een uitgebreid plan om zijn CO2-uitstoot te verminderen. Zoals CEO Jef Colruyt zelf in deze video uitlegt, heeft dit plan betrekking op de vloot van Groep Colruyt, maar ook op zijn transportonderaannemers en alle bedrijven die hun producten via het Colruyt-winkelnetwerk verkopen.

Jef Colruyt: “We willen dat al onze transporteurs koolstofneutraal zijn tegen 2035”

Momenteel bedraagt de CO2-uitstoot door transport in verband met de activiteit van Colruyt 696.000 ton per jaar. Dit is momenteel de prijs die moet worden betaald voor de 640.000 winkelwagentjes die dagelijks door de klanten van het winkelconcern worden gevuld. Colruyt wil die transportactiviteit CO2-neutraal maken tegen 2035 en voert daarvoor verschillende actieplannen uit. Wat de eigen vloot van Colruyt betreft (die slechts goed is voor 6132 ton CO2 per jaar), is het de bedoeling om tegen 2030 naar een 100% emissieloze vloot te gaan, maar die doelstelling is slechts de derde pijler van een strategie die ten eerste beoogt onnodige kilometers te vermijden (de vullingsgraad van de vrachtwagens van Colruyt bedraagt al 94%!) en ten tweede waar mogelijk alternatieve transportmiddelen te gebruiken.

Eigen vloot

Colruyt heeft al verschillende types schone vrachtwagens getest en houdt vast aan een technologieneutrale aanpak: elektrische en waterstofvrachtwagens zullen hun plaats vinden, elk volgens hun respectieve voordelen en beperkingen. Jef Colruyt legt uit: “Voor ons is succes gebaseerd op verschillende oplossingen. Wij willen altijd de beste technische en economische keuzes maken, afhankelijk van de behoeften en logistieke toepassingen. Wij zetten ons voor 100% in voor de overgang naar nul-uitstoot en maken weloverwogen keuzes over de gebruikte brandstoffen. Wij zijn ervan overtuigd dat elektrische voertuigen de norm kunnen worden. Naast elektriciteit zal waterstof een sleutelrol spelen in de industrie op het gebied van logistieke processen en transportactiviteiten. Het belangrijkste voor ons is het uiteindelijke doel: een overgang naar efficiënt en vlot vervoer met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Een eerste concreet voorbeeld van deze open strategie is de aankoop door Solucious, de online voedselleverancier van Colruyt Group, van vijf elektrische Scania-vrachtwagens onder gecontroleerde temperatuur.

 

Transportpartners

Colruyt beperkt zich echter niet tot zijn eigen emissies (wat nu Scope 1 en 2 emissies worden genoemd). Scope 3 is in dit geval de transportbedrijven die voor de Groep Colruyt werken en 60.000 ton CO2 per jaar uitstoten. Dagelijks voeren 700 chauffeurs 1200 transporten uit. Voor deze vervoersbedrijven is het doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Met andere woorden, ze zullen tegen die datum niet meer voor Colruyt kunnen rijden als ze geen zero-emissie vrachtwagens gebruiken. Colruyt wil zijn eerste ervaringen delen met zijn eigen vloot, maar zal ook nadenken over formules die zijn transporteurs helpen om over te schakelen, met dien verstande dat zero-emissie trucks nog altijd duurder in aanschaf zullen zijn dan de huidige dieseltrucks.

Het grootste deel van de Scope 3 emissies komt echter van de bedrijven die hun producten aan Colruyt verkopen (600.000 ton/jaar). Ook hier wil Colruyt een voortrekkersrol spelen door de dialoog aan te gaan met zijn leveranciers. Zo zijn er al afspraken gemaakt tussen Colruyt en ABInBev.

Infrastructuur

Parallel met de aankoop van de voertuigen zou Virya Energy (de tak van de Groep Colruyt die onder meer de DATS24-stations uitbaat) ook de oplaadinfrastructuur en de waterstofstations in de verschillende logistieke hubs moeten installeren. Het waterstofstation in Ollignies is net in gebruik genomen.

 

Alle vacatures bij Colruyt Group

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV