25 September 2023

Stad Gent wil uitstootvrije stadslogistiek tegen 2030

Met een nieuw ‘Plan Stedelijke Logistiek’ wil de Stad Gent de koers uitzetten voor logistieke dienstverleners naar een emissievrije logistiek in de binnenstad tegen 2030. Wie binnen de R40 leveringen doet, zal dat vanaf dan dus zoveel mogelijk uitstootvrij moeten doen.

Stad Gent wil uitstootvrije stadslogistiek tegen 2030

Per week worden zo’n 7.000 ton goederen de R40 binnengebracht via 40.000 ritten van bestel- en vrachtwagens, bouwlogistiek niet meegerekend. Een telling van het Mobiliteitsbedrijf in februari 2022 geeft aan dat er wekelijks ongeveer 9.000 vergunde inritten zijn in de autovrije gebieden in Gent voor het leveren van goederen of het uitvoeren van werken. Twee derde daarvan gebeurt met wagens en bestelwagens, de rest met vrachtwagens. Dagelijks worden 10.000 tot 20.000 pakjes geleverd in de binnenstad. Tegen 2030 wil Stad Gent de kaart trekken van een zero-emissiezone voor stedelijke logistiek.

“Het doel van het plan is om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit te verhogen, de bereikbaarheid te garanderen en het economisch weefsel te versterken. Maar omdat de ene logistieke stroom de andere niet is, wordt het plan gefaseerd ingevoerd. Zo verloopt bouwlogistiek met veel zwaardere voertuigen dan pakjeslevering”, zegt Sofie Bracke, schepen van Economie. “Er wordt rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder het type voertuig en de logistieke stroom. 2030 lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat de logistieke sector voldoende tijd krijgt om zich hierop voor te bereiden.”

De aanpak focust eerst op het verminderen van goederenstromen via bundeling. “We maken de mogelijkheden en voordelen van levering via een duurzame logistieke hub beter zichtbaar. Maar we onderzoeken ook hoe toegang kan verleend worden op basis van beladingsgraad in de zone R40 (of in een eerste fase de autovrije gebieden). Het einddoel van deze maatregel is dat enkel optimaal beladen voertuigen de stad in- en uitrijden, op momenten en routes waar dit gewenst is”, staat in het plan.

Er wordt ook gemikt op modal shift naar de fiets en naar het water. In het eerste geval zal de Stad Gent een testvloot cargofietsen en lichte elektrische vrachtvoertuigen inzetten om handelaars en servicelogistiekers de kans geven om de mogelijkheden ervan uit te testen. Deze week werd al een minihub aan de Ham geopend. Van daaruit levert PostNL pakjes binnen de R40 met cargofietsen.

In het tweede geval zal de stad, naast lopende haalbaarheidstudies; proefprojecten initiëren inzake (bouw)logistiek over water. Aan het voormalige FNAC-gebouw worden binnenkort bouwmaterialen geleverd via het water. Er wordt ook onderzocht, samen met IVAGO, of een deel van de afvalophaling in de toekomst via het water georganiseerd kan worden.

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV