27 April 2020

Welke impact heeft de Covid-19-crisis op de transporteurs?

Twee van de drie Belgische wegtransportfederaties (Febetra en UPTR) hebben snel na elkaar hun leden ondervraagd om de impact van de economische crisis op hun activiteiten te kwantificeren. Hier zijn de belangrijkste bevindingen.

Welke impact heeft de Covid-19-crisis op de transporteurs?

Febetra registreerde 235 reacties, met als referentiedatum 7 april.

 • gemiddeld omzetverlies: 48,49% voor zuivere transporteurs, 40,98% voor bedrijven die ook logistieke diensten verlenen.
 • bedrijven met 2 tot 5 voertuigen verliezen de meeste omzet (- 57,99%). Na 21 voertuigen daalt het omzetverlies tot ongeveer 36% voor zuivere transporteurs en tot 22,82% voor bedrijven die ook logistieke diensten leveren. Voor meer dan 50 voertuigen daalt dit laatste cijfer zelfs tot 15,76%.
 • de meest getroffen sector is het autovervoer (omzetdaling van 82,30%), vóór het speciaal vervoer (- 58,70%). De categorieën waar het minder om gaat zijn vervoer onder gecontroleerde temperatuur (-31,14%), logistiek (-31,81%), ADR-transport (-34,83%) en containervervoer (-37,37%).
 • 73,62% van de respondenten voert nog steeds hetzelfde type transport uit als voorheen.
 • Gemiddeld staat tussen 30 en 40% van de voertuigen stil.

Aan de UPTR-zijde,

 • 93,67% van de respondenten ondervond een daling van de omzet.
 • 15,19% van de respondenten staat volledig stil.
 • 40,51% van de respondenten wordt geconfronteerd met een activiteitsdaling van meer dan 60% (wat recht geeft op een Corona-bonus van €3.000).
 • 34,18% van de respondenten heeft een of meer periodes van volledige stopzetting van de activiteiten van 7 dagen of meer meegemaakt.
 • 88,89% van de respondenten moesten hun personeel geheel of gedeeltelijk tjdelijk werkloos gemaakt als gevolg van overmacht.
 • 31,65% van de respondenten geeft aan liquiditeitsproblemen te hebben.
 • 35,44% van de vervoerders denkt niet te weten wat er de komende maanden met hun bedrijf zal gebeuren en 10,13% denkt dat een faillissement (zeer) waarschijnlijk is.

Onder de maatregelen die zijn genomen om de crisis het hoofd te bieden, stellen we vast dat :

 • 6,67% van de werkgevers heeft uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen gevraagd en 15,28% overweegt dit toch te doen.
 • 20,25% van de bedrijven heeft verzocht om uitstel van betaling van hun belastingschulden.
 • 27,85% van de vervoerders heeft financiële steun gevraagd aan hun bank, waarvan 40,91% positief heeft gereageerd en 36,36% wacht op een antwoord. De cijfers zijn min of meer vergelijkbaar voor leasemaatschappijen: 30,38% van de vervoerders heeft een betalingsplan aangevraagd, 41,65% wacht op een antwoord en 33,32% heeft een gunstig antwoord gekregen.
 • 44,30% van de ondervraagden verzocht om gehele of gedeeltelijke schorsing van de verzekering van hun voertuig(en) – bij stilstand. 74,29% kreeg een positieve reactie en 17,14% wacht op een reactie.
Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV