17 September 2018

Hoe risico’s en opportuniteiten van klimaatverandering integreren in het supply chain management?

Hoe risico’s en opportuniteiten van klimaatverandering integreren in het supply chain management?

Het is essentieel voor bedrijven om het geheel van risico’s van klimaatverandering te begrijpen. Er moet niet enkel rekening gehouden worden met de manier waarop fysieke oorzaken (natuurrampen) de infrastructuren beïnvloeden, maar ook met de maatregelen waaraan de werknemers worden blootgesteld en hoe de gemeenschap zich moet aanpassen aan en omgaan met deze effecten.

Klimaatwijziging en de opwarming van de aarde

Volgens het National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de Verenigde Staten was 2017 het derde warmste jaar ooit geregistreerd.

De negatieve effecten van de klimaatwijziging laten niet op zich wachten. Zowel op niveau van schade aan de infrastructuur als op niveau van storingen in de logistiek, bij leveranciers of klanten.

Studies van het BSR tonen aan dat bedrijven de manier waarop de klimaatwijziging effect heeft op de mensen in hun bedrijf niet erkennen of onvoldoende begrijpen.

Wat bedrijven vaak vergeten is dat de klimatologische veerkracht bijdraagt aan de realisatie van andere objectieven zoals het respect voor mensenrechten, integratie en empowerment van vrouwen, de verbetering van de gezondheid van werknemers en het supply chain management.

Om bedrijven te helpen om de interactie tussen het klimaat en hun domein beter te begrijpen en zich te oriënteren richting synergie en interventies die de klimatologische veerkracht vergroten heeft het BSR een aantal rapporten gelanceerd. Deze rapporten geven bedrijven een eerste inzicht op het belang van deze knooppunten en bieden zakelijke argumenten voor maatregelen om veerkracht op te bouwen binnen hun bedrijven, supply chain en kwetsbare gemeenschappen.

Aan de basis rust de supply chain om vier hoofddoelstellingen waarvan één door de klimaateffecten kan worden aangetast:

  • vermindering van de totale productiekost;
  • verbetering van de snelheid en het reactievermogen van de levering;
  • verbetering van de kwaliteit van geleverde goederen en diensten;
  • beheer van de onzekerheid van grote storingen.

De karaktertrekken van een moderne supply chain – hun wereldwijde geografische bereik, gespecialiseerde inputs die steeds vaker op specifieke locaties worden geproduceerd en de voormindering van de voorraad door just-in-time productie - maakt hen kwetsbaar voor storingen gelinkt aan klimatologische risico’s.

Volgend op de zware overstromingen in Thailand (2011) liepen bijvoorbeeld meer dan 14.500 bedrijven, die afhankelijk waren van Thaise leveranciers, storingen op en werd het totaal verzekerde verlies geschat op 15 tot 20 miljard Amerikaanse dollar.

De aanbevelingen van de Climate Financial Disclosure Working Group (TCFD) bieden een duidelijke categorisering van klimaatrisico’s. De groep maakt gebruik van twee risicocategorieën waarmee de bedrijven hun supply chain kunnen beoordelen:

  • Fysieke klimatologische risico’s verbonden aan extreme en chronische weersomstandigheden verstoren de beschikbaarheid van grondstoffen en energievoorraden, activiteiten van leveranciers en lokale gemeenschappen in de hele toeleveringsketen.
  • De overgang naar een koolstofarme economie brengt ook politieke risico’s en resulteert in meerdere trends waaronder de prijszetting van broeikasgasemissies, de verstoring van nieuwe technologieën zoals veerkrachtige goederen en diensten, reputatie risico’s voor de merkwaarde en toekomstige bedrijfsactiviteiten.

BSR adviseert bedrijven om klimaatrisico’s in hun supply chain aan te pakken door te focussen waarop ze de grootste invloed en impact hebben en om verschillende acties te ondernemen:

  1. Rekeninghouden met een breed scala aan klimaatrisico’s en prioriteit geven aan dat deel van de supply chain met het grootste risico.
  2. Supply chain-acties implementeren in samenspraak met leveranciers en interne inkoopteams door een bredere samenwerking en door het ontwikkelen van meetbare objectieven voor deze inspanningen.
  3. Evalueren van de impact van de supply chain-acties en het tijdig aanpassen van de programma’s en doelstellingen.

Door de klimatologische risico’s te integreren en de klimaatbestendigheid van de supply chain-gemeenschap te vergroten, verhogen bedrijven de kans om hun supply chain-doelen te bereiken.

 

Bronnen : Supply Chain 247 https://www.supplychain247.com/article/how_to_integrate_climate_change_risks_and_opportunities_into_scm

Regio

Zoek een job
per regio

Zoek nu
Categorie

Zoek een job
per categorie

Zoek nu
Creëer uw CV

Word gevonden door topbedrijven

Creëer uw CV